Archive

Review Paper

Di Yao, Yonghui Song, Shan Zhang, Yuhong Tian, Xinzhe Lan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.318
Page 151-159

OPEN ACCESS

Weifeng Chen, Shaona Chen, Weimin Hu, Dejiang Li, Zhongxu Dai
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.356
Page 205-221

OPEN ACCESS

Full Articles

Xin Xi, Chao Yang; Lei Liu; ShiChao Zhu, Haicheng Cao, Lixia Zhao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.270
Page 175-181

OPEN ACCESS

Jinlong Wang, Kaixin Song, Changqing Tong, Guanglei Tian, Jun Wu, Huifang Gao, Junming Xu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.319
Page 183-188

OPEN ACCESS

Belal Hussein, Moustafa Gouda, Walid Fathall, Sherin Arabi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.445
Page 189-195

OPEN ACCESS

Weiliang Chen, Shuhua Pang, Zheng Liu, Zhewei Yang, Xin Fan, Dong Fang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.449
Page 197-204

OPEN ACCESS

Keqiang Ding, Binjuan Wei, Yan Zhang, Chenxue Li, Xiaomi Shi, Junqing Pan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.451
Page 223-230

OPEN ACCESS

Kun Luo, Min Zhu, Yuzheng Zhao, Zhihong Luo
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.452
Page 231-237

OPEN ACCESS