Archive

Short Communication

B. Kavitha, K.Siva Kumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.30
Page 5-7

OPEN ACCESS

Full Articles

Yan Ling An, Chao Li, Bin Hong Tang, Xia Xiao, Tian Zhe Zhang, Hu Wei Xing, Lei Tang, Mei Qiang Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.34
Page 9-12

OPEN ACCESS

Hongchao Ma, Lixia Yue, Xiaoli Dong, Yinghuan Fu, Jianhui Liao, Changpeng Liu, Wei Xing
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.37
Page 13-17

OPEN ACCESS

Xinxi Li, Guoqing Zhang, Zhongqiong Xiong, Junqiao Xiong, Yongping Qiu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.41
Page 19-23

OPEN ACCESS

Guo-Qing Zhang, Wenjuan Li, Hongwei Yang, Yahui Wang, Sowjanya B. Rapole, Yanli Cao, Chunbao Zheng, Keqiang Ding, Zhanhu Guo
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.43
Page 25-32

OPEN ACCESS

A.B. Alabi, T. Akomolafe, J.A. Ajao, N. Coppede, O.A. Babalola, A.E.C. Ihekwaba
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.44
Page 33-40

OPEN ACCESS

Forouzan Aboufazeli, Hamid Reza Lotfi Zadeh Zhad, Vahid Amani, Ezatollah Najafi, Omid Sadeghi, Najmeh Tavassoli
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.48
Page 41-46

OPEN ACCESS

E.H. El-Mossalamy, A.Y. Obaid, S.A. El-Daly, I.S. El- Hallag, A.M. Asiri, L.M. Al-Harbi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.53
Page 53-57

OPEN ACCESS

O.S.I. Fayomi, O.P. Gbenebor, M. Abdulwahab, C.A. Bolu, A.P.I. Popoola
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i1.54
Page 59-64

OPEN ACCESS