Archive

Yan Lin, Lin Cheng, Guo Bing Wei, Ling Ling He, Cha Dan Chen, Rong Kong De, Hong Peng, Hao Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.286
Page 1-5

OPEN ACCESS

Asim Yaqub, Mohamed Hasnain Isa, Huma Ajab, Muhammad Junaid
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.287
Page 7-12

OPEN ACCESS

Byeong-Chan Jang, Ji-Woong Shin, Jin-Joo Bae, Jong-Tae Son
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.290
Page 21-24

OPEN ACCESS

Mohamed A. Ghanem, Ibrahim S. El-Hallag, Abdullah M. Al-Mayouf
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.291
Page 25-30

OPEN ACCESS

Morteza Torabi, Alireza Tavakkoli Neyshabouri, Bahram Soltan Mohammad, S.H. Razavi, Mansoor Kianpour Rad
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.293
Page 39-42

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS