Archive

Paul Nesamony Prathiba Jeya Helan, Kannusamy Mohanraj, Sethuramachandran Thanikaikarasan, Thaiyan Mahalingam, Ganesan Sivakumar, P. J. Sebastian
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.339
Page 1-5

OPEN ACCESS

Hsiang Chen, Kun Min Hsieh, Yun Yang He, Li Chen Chu, Ming Ling Lee, Kow Ming Chang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.340
Page 7-10

OPEN ACCESS

Hsiang Chen, Yun Yang He, Min Han Lin, Shang Ren Lin, Sheng-Hao Hung, Kun Min Hsieh, Shin-Jie Tsai, Yu-Cheng Chu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.341
Page 11-13

OPEN ACCESS

Jebadurai Joy Jeba Vijila, Kannusamy Mohanraj, Sethuramachandran Thanikaikarasan, Ganesan Sivakumar, Thaiyan Mahalingam, Luis Ixtlilco
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.342
Page 15-19

OPEN ACCESS

Chelladurai Amutha, Balan Natarajan, Sethuramachandran Thanikaikarasan, Adaikalam Cyrac Peter, Thaiyan Mahalingam, J. Moreira, P. J. Sebastian
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.343
Page 21-26

OPEN ACCESS

N. Che Su, M. Sulaiman, N. S. Mohamed
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.344
Page 27-32

OPEN ACCESS

Yi-Jie Gu, Chang-Jiao Li, Long Cheng, Peng-Gong Lv, Fu-Jie Fu, Hong-Quan Liu, Jian-Xu Ding, Yan-Ming Wang, Yun-Bo Chen, Hai-Feng Wang, Shun-Wei Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.345
Page 33-36

OPEN ACCESS

L. Verea, M. Jaramillo-Torres, M. P. Mejia-Lopez, J. Campos, P. J. Sebastian
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i1.346
Page 37-42

OPEN ACCESS