Archive

Short Communication

Shirley Tiong Palisoc, Michelle Tiamzon Natividad, Patricia Denise DeVera, Benjamin Simone B. Tuason
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.390
Page 205-208

OPEN ACCESS

JiaChao Xing, YanLi Zhu, QingJie Jiao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.391
Page 209-211

OPEN ACCESS

Full Articles

M. Imperiyka, A. Ahmad, S. A. Hanifah, M. Y.A. Rahman, N. S. Mohamed
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.392
Page 213-217

OPEN ACCESS

Qingwei Cui, Jiang Cao, Mou Fang, Jianjun Li, Fang Lian, Li Wang, Xiangming He
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.394
Page 219-224

OPEN ACCESS

P. Półrolniczak, A. Arunthathy Surendran, M. Walkowiak, S. Thomas, A. M. Stephan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.395
Page 225-230

OPEN ACCESS

G. Yang, F.P. Cai, B. Jiang, B. Wang, S.Q. Hu, C.H. Tan, J.H. Gao, H. Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.396
Page 231-234

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Peng Li, Yuemin Zhao, Lizhang Wang, Binbin Ding, Yunlong Hu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.398
Page 243-249

OPEN ACCESS

Pan Wei, Lingtong Zhou, Wei Xia, Zhujian Li, Haifei Long, Jindan Chen, Ting Li, Mei Qiang Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.399
Page 251-255

OPEN ACCESS

Saša Zeljković, Toni Ivas, Anna Infortuna, Ludwig J. Gauckler
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i4.400
Page 257-263

OPEN ACCESS