Archive

Oana Diana Eva, Anca Mihaela Lazar
https://doi.org/10.18280/ts.360301
Page 201-207

OPEN ACCESS

Xinmiao Lu, Qiong Wu, Ying Zhou, Yao Ma, Chaochen Song, Chi Ma
https://doi.org/10.18280/ts.360304
Page 227-231

OPEN ACCESS

Singamaneni Kranthi Kumar, Pallela Dileep Kumar Reddy, Gajula Ramesh, Venkata Rao Maddumala
https://doi.org/10.18280/ts.360305
Page 233-237

OPEN ACCESS

Zilong Li, Yong Zhou, Rong Bao
https://doi.org/10.18280/ts.360306
Page 239-244

OPEN ACCESS

Laid Chergui, Saad Bouguezel
https://doi.org/10.18280/ts.360307
Page 245-252

OPEN ACCESS

Yanghua Gao, Hailiang Lu
https://doi.org/10.18280/ts.360308
Page 253-257

OPEN ACCESS

Mohammadali Shafieian, Mohammad Zavar, Mojdeh Rahmanian
https://doi.org/10.18280/ts.360309
Page 259-264

OPEN ACCESS

Zhongliang Luo, Yingbiao Jia, Jiazhong He
https://doi.org/10.18280/ts.360310
Page 265-271

OPEN ACCESS