Archive

Reza Moezzi, Jaroslav Hlava, Trieu Minh Vu
https://doi.org/10.18280/ts.360401
Page 297-301

OPEN ACCESS

Qiang Liu, Xin He, Fengwei Guan, Yuchen Zhao, Fan Jiang, Fuxiang Tian, Shuxin Wang
https://doi.org/10.18280/ts.360403
Page 311-317

OPEN ACCESS

Kutlucan Gorur, Mehmet Recep Bozkurt, Muhammet Serdar Bascil, Feyzullah Temurtas
https://doi.org/10.18280/ts.360404
Page 319-329

OPEN ACCESS

Kun Yang, Ziteng Yang, Weina Yan, Jiankang Zhao, Yu Du, Shuang Liu, Kun Liu
https://doi.org/10.18280/ts.360405
Page 331-338

OPEN ACCESS

Tulasi Krishna Sajja, Retz Mahima Devarapalli, Hemantha Kumar Kalluri
https://doi.org/10.18280/ts.360406
Page 339-344

OPEN ACCESS

Zhe Qin, Yu Zhang, Sheng Zhang, Jingwei Zhao, Tengfei Wang, Ke Shen
https://doi.org/10.18280/ts.360407
Page 345-352

OPEN ACCESS

Satyanarayana Murthy Teki, Mohan Krishna Varma, Anjana K. Yadav
https://doi.org/10.18280/ts.360408
Page 353-359

OPEN ACCESS

Tasher Ali Sheikh, Joyatri Bora, Anwar Hussain
https://doi.org/10.18280/ts.360409
Page 361-368

OPEN ACCESS