Archive

Feng Fuping, Ai Chi, Xu Haisu, Cui Zhihua, Gao Changlong
https://doi.org/10.18280/ijht.330102
Page 9-16

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

YI Qiujie, TIAN Maocheng, FANG Da
https://doi.org/10.18280/ijht.330104
Page 25-32

OPEN ACCESS

Smail Kalla, Hugo Marcoux, Alain deChamplain
https://doi.org/10.18280/ijht.330105
Page 33-38

OPEN ACCESS

Atia Aissa, Bouabdallah Said, Teggar Mohamed, Benchatti Ahmed
https://doi.org/10.18280/ijht.330106
Page 39-46

OPEN ACCESS

N. Nithyadevi, A. Shamadhani Begum, C. Udhaya Shankar
https://doi.org/10.18280/ijht.330109
Page 63-70

OPEN ACCESS

Shouguang Yao, Xinwang Jia, Tao Huang, Luobin Duan
https://doi.org/10.18280/ijht.330110
Page 71-76

OPEN ACCESS

Linlin Liu , Zhengcheng Sun, Chuliang Wan, Jimei Wu
https://doi.org/10.18280/ijht.330111
Page 77-82

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

G.Cannistraro, M. Cannistraro, R. Restivo
https://doi.org/10.18280/ijht.330116
Page 115-122

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Xinhua Wang, Yulin Jiao, Yongchao Niu, Jie Yang
https://doi.org/10.18280/ijht.330119
Page 137-144

OPEN ACCESS

Dong Yong, Wu Chuansheng, Lv Qinghe, Li Hongkui, Guo Haimin
https://doi.org/10.18280/ijht.330122
Page 161-166

OPEN ACCESS

Jintao Wang, Wenli Yu, Tao Wang, Yuling Wang, Yunliang Gao
https://doi.org/10.18280/ijht.330124
Page 175-180

OPEN ACCESS