Archive

Govind R. Rajput, J.S.V.R. Krishnaprasad, M. G. Timol
https://doi.org/10.18280/ijht.340101
Page 1-6

OPEN ACCESS

D. Gattuso, A. Greco, C. Marino, A. Nucara, M. Pietrafesa, F. Scopelliti
https://doi.org/10.18280/ijht.340102
Page 7-14

OPEN ACCESS

Amos O. Popoola, Ismail G. Baoku, Bakai I. Olajuwon
https://doi.org/10.18280/ijht.340103
Page 15-26

OPEN ACCESS

De Ninno A., Bassignana A., Musumeci F., Tudisco S., Cammarata G.
https://doi.org/10.18280/ijht.340104
Page 27-30

OPEN ACCESS

Hamza Ben Niche, Said Bouabdallah, Badia Ghernaout, Mohamed Teggar
https://doi.org/10.18280/ijht.340106
Page 39-46

OPEN ACCESS

Dong Yong, Li Mengxia
https://doi.org/10.18280/ijht.340107
Page 47-50

OPEN ACCESS

Hongtu Zhang, Jianping Wei, Yungang Wang, Zhihui Wen, Banghua Yao
https://doi.org/10.18280/ijht.340108
Page 51-56

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Li Hua, Lu Yan, Peng Xiaodong, Lv Xindong, Wang Laichao
https://doi.org/10.18280/ijht.340110
Page 65-72

OPEN ACCESS

Ahmed Mahmoudi, Imen Mejri, Ahmed Omri
https://doi.org/10.18280/ijht.340111
Page 73-79

OPEN ACCESS

Feng Gao, Minquan Feng, Shuxian Han, Jizhong Bai
https://doi.org/10.18280/ijht.340112
Page 80-88

OPEN ACCESS

Shouguang Yao, Jingkun Zhang, Linglong Zhang, Feizhou Qian
https://doi.org/10.18280/ijht.340114
Page 98-102

OPEN ACCESS

Ahlem Zouaoui, Leila Zili-Ghedira, Sassi Ben Nasrallah
https://doi.org/10.18280/ijht.340115
Page 103-109

OPEN ACCESS

Yong Li, Yuxin Zhang, Xiangrui Kong, Yaping Deng, Ruizhu Zhang, Jiyu Tang
https://doi.org/10.18280/ijht.340116
Page 110-114

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Linlin Liu, Kaikai Li, Fei Lu
https://doi.org/10.18280/ijht.340118
Page 124-128

OPEN ACCESS

Halima Usman, Fazle Mabood, Giulio Lorenzini
https://doi.org/10.18280/ijht.340119
Page 129-136

OPEN ACCESS

Zhang Wei, Liu Haifeng, Du Xiaoze, Yang Yongping, Shi Lei
https://doi.org/10.18280/ijht.340120
Page 137-142

OPEN ACCESS

Heying Feng, Yehui Peng, Jianshi Gong, Fenglin Yin
https://doi.org/10.18280/ijht.340121
Page 143-150

OPEN ACCESS

Said Bouabdallah, Badia Ghernaout, Mohamed Teggar, Ahmed Benchatti, F-Zohra Benarab
https://doi.org/10.18280/ijht.340122
Page 151-157

OPEN ACCESS