Archive

Rafiq Manna, Ahmad Al-Aboushi, Nabeel Abu Shaban, Ibraheem Nasser
https://doi.org/10.18280/ijht.420301
Page 721-730

OPEN ACCESS

Sattar J. Alkalthom, Slim Bouaziz, Adel M. Saleh, Mohamed Haddar
https://doi.org/10.18280/ijht.420302
Page 731-738

OPEN ACCESS

Agnieszka Bala-Litwiniak, Dorota Musiał
https://doi.org/10.18280/ijht.420304
Page 749-754

OPEN ACCESS

Abdulrazzak Akroot, Hasan A. Hasan, Mothana Bdaiwi
https://doi.org/10.18280/ijht.420305
Page 755-764

OPEN ACCESS

Elaf S. Barrak, Hasanain M. Hussain, Laith J. Habeeb
https://doi.org/10.18280/ijht.420307
Page 777-785

OPEN ACCESS

Bo Zhou, Wei He, Yile Liu
https://doi.org/10.18280/ijht.420309
Page 795-804

OPEN ACCESS

Michał Józefiak, Wojciech Ludwig
https://doi.org/10.18280/ijht.420310
Page 805-811

OPEN ACCESS

Wisam Al-Obaidi, Mohamed F. Al-Dawody, Khaled Al-Farhany
https://doi.org/10.18280/ijht.420311
Page 812-822

OPEN ACCESS

Guoqi Zhang, Xingwang Li, Ao Song, Liangping Zhao
https://doi.org/10.18280/ijht.420312
Page 823-831

OPEN ACCESS

Singgih Dwi Prasetyo, Zainal Arifin, Aditya Rio Prabowo, Eko Prasetya Budiana
https://doi.org/10.18280/ijht.420314
Page 851-864

OPEN ACCESS

Aws M. Abdullah, Hasan H. Ali, Arif A. Al-Qassar
https://doi.org/10.18280/ijht.420316
Page 877-885

OPEN ACCESS

Fulian Yang, Qingyun Ge, Fengyan Qin, Jing Zheng, Hong Zhao
https://doi.org/10.18280/ijht.420317
Page 886-896

OPEN ACCESS

Rahmat Iman Mainil, Faisal Afif, Dodi Sofyan Arief, Afdhal Kurniawan Mainil, Azridjal Aziz
https://doi.org/10.18280/ijht.420318
Page 897-904

OPEN ACCESS

Fatima Najaf, Sami R. Aslan, Zhala Azeez Mohammed
https://doi.org/10.18280/ijht.420320
Page 917-923

OPEN ACCESS

Yasser Abidnoor Jebbar, Fadhil Khaddam Fluiful, Wisam J. Khudhayer, Nasser Ali Hasson, Ali Jaber Abdulhamed
https://doi.org/10.18280/ijht.420321
Page 924-932

OPEN ACCESS

Xuefeng Wang, Yugui Jia, Mingyue Shao, Zongyue Chang, Pan Zhang
https://doi.org/10.18280/ijht.420323
Page 949-959

OPEN ACCESS

Renas Burhan Muhammed, Musa Mustafa Wais, Ehsan Fadhil Abbas
https://doi.org/10.18280/ijht.420325
Page 981-990

OPEN ACCESS

Peng Li, Shunheng Hua, Yue Yu, Xinru Tong, Yang Xu, Minyi Zhao, Peiwen Xu
https://doi.org/10.18280/ijht.420326
Page 991-1002

OPEN ACCESS

Nidhal Al-do′amy, Raoof M. Radhi, Hayder Noori
https://doi.org/10.18280/ijht.420328
Page 1011-1020

OPEN ACCESS

Ayad Awad Zaidan, Ameer Hayder Salman, Yaser Alaiwi, Jasim Ahmed Jasim
https://doi.org/10.18280/ijht.420330
Page 1029-1036

OPEN ACCESS

Younus Janabi, Tudor Prisecaru, Valentin Apostol, Qusay Rasheed Al-Amir
https://doi.org/10.18280/ijht.420331
Page 1037-1057

OPEN ACCESS

Wenyong Liu, Changsheng Li, Chenyang Qi, Lei Zhang, Jing Hui, Yixin Li
https://doi.org/10.18280/ijht.420332
Page 1058-1064

OPEN ACCESS

Syarifa Ramadhani Nurbaya, Sudarminto Setyo Yuwono, Widya Dwi Rukmi Putri, Anang Lastriyanto
https://doi.org/10.18280/ijht.420333
Page 1065-1072

OPEN ACCESS

Ameer K. Salho, Dhafer A. Hamzah
https://doi.org/10.18280/ijht.420335
Page 1081-1092

OPEN ACCESS

Eugenie Geraldine Ngah Abena, Donatien Njomo, Daniel Roméo Kamta Legue
https://doi.org/10.18280/ijht.420336
Page 1093-1100

OPEN ACCESS

Eman Hummood, Mushtaq I. Hasan, Ghassan Abd
https://doi.org/10.18280/ijht.420337
Page 1101-1110

OPEN ACCESS