Archive

Benabbou Amin, Hamdadou Djamila
https://doi.org/10.18280/i2m.180101
Page 1-7

OPEN ACCESS

Avaru Ranga Veenkata Naga Suneetha, Kandi Venkata Narasimhareddy
https://doi.org/10.18280/i2m.180102
Page 9-13

OPEN ACCESS

Kaijun Cai, Weiming Zhang, Jiang Li, Hongfei Zhao
https://doi.org/10.18280/i2m.180103
Page 15-23

OPEN ACCESS

Fethi Albouchi, Foued Mzali, Salah Saadaoui, Abdelmajid Jemni
https://doi.org/10.18280/i2m.180104
Page 25-30

OPEN ACCESS

Krishan M. Monzer, Younes M. Tariq, Al-Taweel M. Farouq
https://doi.org/10.18280/i2m.180107
Page 43-48

OPEN ACCESS

Xiaoping Cao, Yurui Zhang, Bo Wang, Ziyang Liu
https://doi.org/10.18280/i2m.180109
Page 55-62

OPEN ACCESS

Yanling Zhu, Chunguang Xu, Dingguo Xiao, Lei He
https://doi.org/10.18280/i2m.180110
Page 63-68

OPEN ACCESS

Fouzia Ouarhlent, Azeeddine Soudani
https://doi.org/10.18280/i2m.180111
Page 69-74

OPEN ACCESS

Pachiyaannan Muthusamy, Prasanna Venkatesan Durairaj
https://doi.org/10.18280/i2m.180112
Page 75-81

OPEN ACCESS

Ziyan Yang, Minkai Dong, Yifei Guo, Junfeng Wu
https://doi.org/10.18280/i2m.180113
Page 83-86

OPEN ACCESS

Aicha Kharouati, Nasr Eddine Debbache
https://doi.org/10.18280/i2m.180114
Page 87-94

OPEN ACCESS