Archive

Sofiane Kherrour, Amor Bouhdjar, Salah Hanini, Abdelhamid Boualit, Djemoui Lalmi
https://doi.org/10.18280/i2m.180201
Page 95-103

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Penchala Reddy Sura, Sanam Narayana Reddy
https://doi.org/10.18280/i2m.180203
Page 111-114

OPEN ACCESS

Chao Huang, Guoxing Yi, Qingshuang Zen, Lei Hu, Zeyuan Xu
https://doi.org/10.18280/i2m.180204
Page 115-121

OPEN ACCESS

Tariq M. Younes, Mohammad A. AlKhedher, Kalil Abu Shgier, Farouq Al Taweel
https://doi.org/10.18280/i2m.180205
Page 123-128

OPEN ACCESS

Wenjun Liu, Lin Ding, Cuibo Wang, Baochun Zhao
https://doi.org/10.18280/i2m.180206
Page 129-135

OPEN ACCESS

El Oualid Zouggar, Souad Chaouch, Djaffar Ould Abdeslam, Abdelhamid Lilia Abdelhamid
https://doi.org/10.18280/i2m.180207
Page 137-146

OPEN ACCESS

Wenjuan Huang, Wei Zhao, Jin Zhang
https://doi.org/10.18280/i2m.180208
Page 147-151

OPEN ACCESS

Rejeti Venkata Kishore Kumar, Gonavath Manthru Naik, Gudipati Murali
https://doi.org/10.18280/i2m.180209
Page 153-158

OPEN ACCESS

Suping Yu, Shangsen Yang, Wenqing Chen, Weiwei Mao
https://doi.org/10.18280/i2m.180210
Page 159-164

OPEN ACCESS

Hadjira Tayoub, Abdesselam Hocini, Ahlam Harhouz
https://doi.org/10.18280/i2m.180211
Page 165-169

OPEN ACCESS

Jieli Qin, Shaoping Shang
https://doi.org/10.18280/i2m.180213
Page 181-188

OPEN ACCESS

Emetere E. Moses, Emetere J. Makuachukwu, Falade Adesola, Odun-Ayo Isaac
https://doi.org/10.18280/i2m.180214
Page 189-193

OPEN ACCESS

Rui Han, Dan Shao, Lihua Wang, Mingjie Wang
https://doi.org/10.18280/i2m.180215
Page 195-200

OPEN ACCESS

Mahmoud M. Huleihil
https://doi.org/10.18280/i2m.180216
Page 201-209

OPEN ACCESS

Parham Sabeti, Hojat Karami, Hamed Sarkardeh
https://doi.org/10.18280/i2m.180217
Page 211-221

OPEN ACCESS