Archive

Nicoletta Lotrecchiano, Daniele Sofia, Aristide Giuliano, Diego Barletta, Massimo Poletto
https://doi.org/10.18280/ijsse.100401
Page 431-439

OPEN ACCESS

Dene R. Warren, Noha Saleeb
https://doi.org/10.18280/ijsse.100402
Page 441-450

OPEN ACCESS

Peisen Wang, Hongyan Ding, Puyang Zhang, Ernian Zhao, Jialin Zhou, Jihong Bai
https://doi.org/10.18280/ijsse.100403
Page 451-458

OPEN ACCESS

Olha Petroye, Oleksii Lyulyov, Iryna Lytvynchuk, Yurii Paida, Vladimir Pakhomov
https://doi.org/10.18280/ijsse.100404
Page 459-466

OPEN ACCESS

Lili Dong, Jin Wu, Wei Wang, Wangshe Hu
https://doi.org/10.18280/ijsse.100406
Page 475-482

OPEN ACCESS

Jamshid Abdunazarov, Kudratulla Azizov, Ilkhomjon Shukurov
https://doi.org/10.18280/ijsse.100407
Page 483-490

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Ge Wang, Junjie Wei, Banghua Yao
https://doi.org/10.18280/ijsse.100409
Page 501-508

OPEN ACCESS

Vejendla Lakshman Narayana, Divya Midhunchakkaravarthy
https://doi.org/10.18280/ijsse.100410
Page 509-516

OPEN ACCESS

Egberto F. Selerio Jr., Redjie D. Arcadio, Gerwine J. Medio, Manolito A. Nacua, Girly A. Pedregosa
https://doi.org/10.18280/ijsse.100411
Page 517-527

OPEN ACCESS

Qinzhe Liu, Bingbing Tong, Dongliang Li, Yan Lu, Yuhong Fu, Lei Chen, Kuangyi Zhao
https://doi.org/10.18280/ijsse.100412
Page 529-534

OPEN ACCESS

Andrea Malizia, Laura Filograna, Colleen Patricia Ryan, Guglielmo Manenti
https://doi.org/10.18280/ijsse.100413
Page 535-541

OPEN ACCESS

Tao Wang, Kang Huang, Xiaoli Song, Zhenyi Wang
https://doi.org/10.18280/ijsse.100414
Page 543-548

OPEN ACCESS

Fatty M. Salem, Elham Ibrahim, Osama Elghandour
https://doi.org/10.18280/ijsse.100415
Page 549-558

OPEN ACCESS

Jiangle Li, Shirong Zhang, Sheliang Wang, Zhonghua Liu, Yanzhou Hao
https://doi.org/10.18280/ijsse.100416
Page 559-566

OPEN ACCESS

Yaswanth Kumar Alapati, Suban Ravichandran
https://doi.org/10.18280/ijsse.100417
Page 567-572

OPEN ACCESS

Cuixia Wei, Yipeng Jia, Qingang Liu, Haifeng Yu
https://doi.org/10.18280/ijsse.100418
Page 573-578

OPEN ACCESS