Archive

Davor Maček, Ivan Magdalenić, Nina Begičević Ređep
https://doi.org/10.18280/ijsse.100202
Page 161-174

OPEN ACCESS

Yanhao Li, Yang Liu, Huibo Li, Ningyi Liang
https://doi.org/10.18280/ijsse.100203
Page 175-182

OPEN ACCESS

Asuka Terai, Tatsuya Chiba, Hideyuki Shintani, Shoya Kojima, Shingo Abe, Ichiro Koshijima
https://doi.org/10.18280/ijsse.100204
Page 183-189

OPEN ACCESS

Guannan Fu, Lemei Li, Xuechao Liu, Weiwei Hao
https://doi.org/10.18280/ijsse.100206
Page 201-208

OPEN ACCESS

Daisuke Shibata, Takashi Nagao
https://doi.org/10.18280/ijsse.100207
Page 209-218

OPEN ACCESS

Valeria Scapini
https://doi.org/10.18280/ijsse.100208
Page 219-225

OPEN ACCESS

Francesco Russo, Giuseppe Iiritano, Domenica Savia Pellicanò, Giovanna Petrungaro, Clara Zito
https://doi.org/10.18280/ijsse.100210
Page 235-241

OPEN ACCESS

Guozhu Cheng, Xuanling Liu, Liang Xu, Lianzhen Wang
https://doi.org/10.18280/ijsse.100212
Page 247-253

OPEN ACCESS

Xiaohua Jin, Jiyu Zheng, Xingyue Geng
https://doi.org/10.18280/ijsse.100214
Page 263-268

OPEN ACCESS

Ranti T. Adebiyi, Olubola Babalola, Ganiyu Amuda-yusuf, Shehu A. Rasheed, Theophilus O. Olowa
https://doi.org/10.18280/ijsse.100215
Page 269-277

OPEN ACCESS

Deva Kumar Salluri, Kalpana Bade, Gargi Madala
https://doi.org/10.18280/ijsse.100217
Page 285-291

OPEN ACCESS