Most Read and Cited

Dewen Seng, Hangqi Zhang, Xujian Fang, Xuefeng Zhang, Jing Chen
https://doi.org/10.3166/TS.35.341-354
Page 341-354

OPEN ACCESS

Kaushal Kumar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ts.360110
Page 79-85

OPEN ACCESS

Haohai Fu, Jun Xu, Hua Zhang, Min Zhang, Xinxin Xu
https://doi.org/10.3166/TS.35.331-340
Page 331-340

OPEN ACCESS

Ravi Shankar, Indrajeet Kumar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ts.360108
Page 59-64

OPEN ACCESS

Satyanarayana Murthy Teki, Mohan Krishna Varma, Anjana K. Yadav
https://doi.org/10.18280/ts.360408
Page 353-359

OPEN ACCESS

Jun Zhang, YunboLi, BaixiangLiu, Yanqing Wu, Hongchun Yi
https://doi.org/10.3166/TS.35.183-198
Page 183-198

OPEN ACCESS

Xiaxia Zeng, Zhenhua Shao, Wenzhong Lin, Haibo Luo
https://doi.org/10.3166/TS.35.277-288
Page 277-288

OPEN ACCESS

Ramesh Neelapu, Golagani Lavanya Devi, Kurapati Srinivasa Rao
https://doi.org/10.3166/TS.35.169-182
Page 169-182

OPEN ACCESS

Vikash Sachan, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ts.360205
Page 155-160

OPEN ACCESS

Xingli Huang, Tianfan Zhang, Zhenghong Deng, Zhe Li
https://doi.org/10.3166/TS.35.61-73
Page 61-73

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Vikash Sachan, Indrajeet Kumar, Ravi Shankar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.3166/TS.35.47-60
Page 47-60

OPEN ACCESS

Chengfeng Jian, Tao Lu, Xiaoyu Xiang, Meiyu Zhang
https://doi.org/10.3166/TS.35.243-252
Page 243-252

OPEN ACCESS

Yanling Zhu, Chunguang Xu, Dingguo Xiao
https://doi.org/10.18280/ts.360203
Page 139-145

OPEN ACCESS

Xiaoru Song, Song Gao, Chaobo Chen
https://doi.org/10.3166/TS.35.223-242
Page 223-242

OPEN ACCESS

Chirra Venkata Rami Reddy, Uyyala Srinivasulu Reddy, Kolli Venkata Krishna Kishore
https://doi.org/10.18280/ts.360102
Page 13-22

OPEN ACCESS

Susant Kumar Panigrahi, Supratim Gupta
https://doi.org/10.3166/TS.35.121-136
Page 121-136

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Chunquan Dai, Yunlong Lv, Yanxia Long, Hongtao Sui
https://doi.org/10.3166/TS.35.209-222
Page 209-222

OPEN ACCESS

Indrajeet Kumar, Vikash Sachan, Ravi Shankar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.3166/TS.35.103-120
Page 103-120

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS