Archive

Anthoula Poulia, Christina Mathiou, Alexander Karantzalis
https://doi.org/10.18280/acsm.430401
Page 199-205

OPEN ACCESS

Subandi, Robby Hadi Cahyono, Chandra Kusuma, Muhammad Noor Asnan
https://doi.org/10.18280/acsm.430403
Page 213-216

OPEN ACCESS

Chao Ren, Keqing Li, Wen Ni, Siqi Zhang
https://doi.org/10.18280/acsm.430404
Page 217-224

OPEN ACCESS

Mayank Agarwal, Anurag Dixit, Shashi Prakash Dwivedi, Raghvendra Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/acsm.430405
Page 225-234

OPEN ACCESS

Chunyu Chen, Jun Wang, Yachen Gao
https://doi.org/10.18280/acsm.430406
Page 235-240

OPEN ACCESS

Soumia Ourrad, Youcef Houmadi, Abdel Kader Ziadi, Sidi Mohammed Aissa Mamoune, Abdelkader Lousdad
https://doi.org/10.18280/acsm.430407
Page 241-248

OPEN ACCESS

Jing Zhu, Wenzhong Zheng, Lesley H. Sneed, Ying Huang, Chonghao Xu
https://doi.org/10.18280/acsm.430408
Page 249-255

OPEN ACCESS

Tumula Eswara Rao, Guruji Rama Krishna, Mailapalli Vinay Kumar
https://doi.org/10.18280/acsm.430409
Page 257-263

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS