Archive

Sadok Hadjadj, Ahmed Boutarfaia, Louiza Zenkhri
https://doi.org/10.18280/acsm.430201
Page 69-74

OPEN ACCESS

Chereddy Sonali Sri Durga, Nerella Ruben
https://doi.org/10.18280/acsm.430202
Page 75-79

OPEN ACCESS

Faqi Chen, Chunshui Huang, Jun Wang, Danying Gao
https://doi.org/10.18280/acsm.430203
Page 81-88

OPEN ACCESS

Bin Zheng, Jieli Sui, Yanhui Tan, Lingling Zhang
https://doi.org/10.18280/acsm.430204
Page 89-94

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Chava Venkatesh, Madduru Sri Rama Chand, Ruben Nerella
https://doi.org/10.18280/acsm.430206
Page 99-106

OPEN ACCESS

Jinghong Zhang, Shuqin Wang, Luyou Liu, Xiao Zhang, Bo Bi, Dong Fu, Zhiyong Li
https://doi.org/10.18280/acsm.430207
Page 107-114

OPEN ACCESS

Abhijeet Singh, Hira Lal Yadav, Shalendra Kumar
https://doi.org/10.18280/acsm.430208
Page 115-118

OPEN ACCESS

Xianglin Peng, Chao Sun, Yanbo Cao
https://doi.org/10.18280/acsm.430209
Page 119-123

OPEN ACCESS

Shaik Nurulla, Shaik Mustafa, Yeddula Bharath Simha Reddy
https://doi.org/10.18280/acsm.430210
Page 125-128

OPEN ACCESS