Archive

Guanwu Lin, Xiaolan Wang
https://doi.org/10.18280/ejee.210202
Page 133-138

OPEN ACCESS

Issam Griche, Sabir Messalti, Kamel Saoudi, Mohamed Y. Touafek
https://doi.org/10.18280/ejee.210204
Page 149-155

OPEN ACCESS

Xiaodong Wang, Jing Zhu
https://doi.org/10.18280/ejee.210205
Page 157-163

OPEN ACCESS

Touhami Ghaitaoui, Ali Benatiallah, Hamid Khachab, Youcef Sahli, Khaled Koussa
https://doi.org/10.18280/ejee.210206
Page 165-169

OPEN ACCESS

Rahma Gannoun, Walid Hassen, Alberto T. Pérez, Mohammed Naceur Borjini
https://doi.org/10.18280/ejee.210207
Page 171-177

OPEN ACCESS

Kanagasabai Lenin
https://doi.org/10.18280/ejee.210209
Page 189-192

OPEN ACCESS

Dingxue Wu, Wenping Fan, Feng Xue, Guosong Jiang
https://doi.org/10.18280/ejee.210210
Page 193-197

OPEN ACCESS

Segaran Jeyasudha, Balakrishnan Geethalakshmi
https://doi.org/10.18280/ejee.210211
Page 199-206

OPEN ACCESS

Daniel Parenden, Hariyanto
https://doi.org/10.18280/ejee.210214
Page 223-227

OPEN ACCESS

Jun Zhang, Baixiang Liu, Yanqing Wu, Hongchun Yi
https://doi.org/10.18280/ejee.210216
Page 235-240

OPEN ACCESS

Abderrahmane Berkani, Karim Negadi, Tayeb Allaoui, Abdelkader Mezouar, Mouloud Denai
https://doi.org/10.18280/ejee.210217
Page 241-248

OPEN ACCESS

Hongyi Xiao, Rui Li
https://doi.org/10.18280/ejee.210218
Page 249-254

OPEN ACCESS

Fatemeh Rashidi Fathabadi, Ali Molavi
https://doi.org/10.18280/ejee.210219
Page 255-263

OPEN ACCESS