Archive

Ghada M.A. Soliman, Tarek H.M. Abou-El-Enien
https://doi.org/10.18280/ria.330201
Page 81-87

OPEN ACCESS

Yuhe Wang, Peili Qiao, Guanglu Sun, Kai Fan, Xin Zeng
https://doi.org/10.18280/ria.330202
Page 89-95

OPEN ACCESS

Roshani Talmale, M. Nirupama Bhat, Nita Thakare
https://doi.org/10.18280/ria.330203
Page 97-103

OPEN ACCESS

Kai Zhao, Dan Wang, Yi Wang
https://doi.org/10.18280/ria.330204
Page 105-109

OPEN ACCESS

Sanjay Agrawal, Rutuparna Panda, Swati Kumari, Lingraj Dora, Ajith Abraham
https://doi.org/10.18280/ria.330205
Page 111-118

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Mohamed Rezki
https://doi.org/10.18280/ria.330207
Page 127-132

OPEN ACCESS

Li Liu, Xin Qiao, Xindong Shi, Yong Wang, Yinggang Shi
https://doi.org/10.18280/ria.330208
Page 133-137

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Tao Lin, Peng Wu, Fengmei Gao, Linhong Wang
https://doi.org/10.18280/ria.330210
Page 145-149

OPEN ACCESS

Isaac F. Odesola, Ebenezer O. Ige, Akeem A. Adesokan, IfeOluwatayo A. Ige
https://doi.org/10.18280/ria.330211
Page 151-158

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS