Most Read and Cited

Benyettou Loutfi, Zeghlache Samir, Djerioui Ali, Ghellab Mohammed Zinelaabidine
https://doi.org/10.18280/ts.360101
Page 1-11

OPEN ACCESS

Hui Liang, Qian Zhang, Chang Fu, Fei Liang, Yusheng Sun
https://doi.org/10.18280/ts.360107
Page 53-58

OPEN ACCESS

Ravi Shankar, Indrajeet Kumar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ts.360108
Page 59-64

OPEN ACCESS

Kaushal Kumar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ts.360110
Page 79-85

OPEN ACCESS

Ummadi Janardhan Reddy, Busi Reddy Venkata Ramana Reddy, Bodi Eswara Reddy
https://doi.org/10.18280/ts.360111
Page 87-91

OPEN ACCESS

Jieli Qin, Shaoping Shang
https://doi.org/10.18280/ts.360112
Page 93-101

OPEN ACCESS

Kolluru Suresh Babu, Srikanth Vemuru
https://doi.org/10.18280/ts.360115
Page 119-125

OPEN ACCESS