Featured Articles

Dasheng Zhang, Yongxiang Zhang, Yong Yang, Binghua Li, Qiang Li
https://doi.org/10.18280/ijht.370123
Page 188-196

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Esparza E. Jessica, Grisales M.J. Felipe, Pérez S.F. José, Ordóñez S.L. Eduardo, Lobatón G.H. Fabián
https://doi.org/10.18280/ijht.370138
Page 322-326

OPEN ACCESS

Mohammed Al-Hemyari, Mohammad O. Hamdan, Mehmet F. Orhan
https://doi.org/10.18280/ijht.370139
Page 327-333

OPEN ACCESS

Ece Ayli
https://doi.org/10.18280/ijht.370140
Page 334-344

OPEN ACCESS

Alberto Carotenuto, Giuseppina De Luca, Salvatore Fabozzi, Rafal Damian Figaj, Marina Iorio, Nicola Massarotti, Laura Vanoli
https://doi.org/10.18280/ijht.34S246
Page S519-S527

OPEN ACCESS

Pages